Rafał Miłecki ─ Zajec

CSS3: nth-child

Nowoczesne standardy w znacznym stopniu ułatwiają tworzenie stron, korzystając z CSS (3) można uniknąć wielu niepotrzebnych pętli i instrukcji warunkowych. Stworzyłem prosty przykład wykorzystania selektora nth-child w celu "pomalowania" tabelki w szachownicę.